รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีตและน้ำรั่วซึ่ม
โทร 065-826-5743
  • th

ผลิตภัณฑ์ของเรา


ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์

 

Surface Cleaner F.O.G Digester

เป็นสารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์ และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน คราบน้ำมัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่างๆ ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่ทำงานในฝ่ายผลิตหรือในห้องครัว อีกทั้งยังสามารถขจัดสิ่งสกปรกคราบน้ำมัน ไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ บ่อเกรอะหรือบ่อดักไขมันในบ้านเรือน

คุณสมบัติการใช้งาน :
ใช้ทำความสะอาดอเนกประสงค์ เช่น ทำความสะอาดพื้นผิว บริเวณที่ทำงานในฝ่ายผลิตหรือในห้องครัว ในขณะเดียวกันสามารถขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ำมัน ไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ หรือบ่อดักไขมัน ช่วยบำบัดค่าสกปรกของน้ำเสีย (ค่าBOD/COD/SS/FOG) ก่อนที่จะลงสู่แหล่งน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย

วิธีการใช้งาน : ผสม KEEEN กับน้ำในอัตราส่วน 1:50-1:100 ทำความสะอาดบริเวณที่ต้องการ
วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลาดติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท
การแก้พิษเบื้องต้น :
   - กรณีสัมผัสผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด
   - ถ้าเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา

 

 Parts Cleaner

 เป็นสารชีวบำบัดภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์ และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ามัน คราบน้ามัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่างๆ ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตราย

คุณสมบัติการใช้งาน :
ใช้ทำความสะอาดชิ้นงาน อะไหล่ แม่พิมพ์ กล่องใส่วัสดุ ท่อดูดควัน เป็นต้น สามารถใช้ได้กับเครื่องล้างอัตโนมัติ หรืออุปกรณ์ทำความสะอาดชิ้นงานทั่วไป สามารถย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่างๆ ไม่ทำให้เกิดสนิม ไม่กัดกร่อน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน     
           
     
วิธีการใช้งาน : ผสม KEEEN กับน้าในอัตราส่วน 1:20-1:100 ทั้งนี้อัตราส่วนผสมขึ้นอยู่กับปริมาณคราบน้ามันที่เกิดการปนเปื้อน
วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลาดติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท
คำเตือน/ข้อควรระวัง : แม้ว่าสารชีวบาบัดภัณฑ์เป็นสารที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามควรเก็บให้พ้นจากมือเด็กควรใช้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทล้างมือหลังใช้ หลีกเลี่ยงจากการสัมผัสตาและสูดดมเพราะอาจเกิดการระคายเคือง (กรณีคนที่แพ้ง่าย)

 

Oil Spill Control

เป็นสารชีวบำบัดภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์ และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน คราบ น้ำมัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่างๆ ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตราย ใช้ทำความสะอาดคราบน้ำมัน บริเวณพื้นฝ่ ายผลิต หรือบริเวณที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันรวมทั้งบริเวณแหล่งน้ำ หรือดินที่ปนเปื้ อนน้ำมัน และสามารถลด ค่าใช้จ่ายการบำบัดของเสีย โดยย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

คุณสมบัติการใช้งาน :
ใช้ทำความสะอาดคราบน้ำมัน บริเวณพื้นฝ่ายผลิต หรือบริเวณที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันรวมทั้งบริเวณแหล่งน้ำ หรือดินที่ปนเปื้อนน้ำมัน และสามารถลดค่าใช้จ่ายการบำบัดของเสีย โดยย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ      
           
     
วิธีการใช้งาน : เจือจาง KEEEN กับน้ำสะอาด ในอัตรา 1:40 ถึง 1:100 ทั้งนี้อัตราส่วนผสมขึ้นอยู่กับปริมาณคราบน้ำมันที่เกิดการปนเปื้อน
วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลาดติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท
คำเตือน/ข้อควรระวัง : แม้ว่าสารชีวบาบัดภัณฑ์เป็นสารที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามควรเก็บให้พ้นจากมือเด็กควรใช้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทล้างมือหลังใช้ หลีกเลี่ยงจากการสัมผัสตาและสูดดมเพราะอาจเกิดการระคายเคือง (กรณีคนที่แพ้ง่าย)

 

 

Wastewater Treatment

ทำหน้าที่เสริมประสิทธิภาพ การบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายน้ำมัน ไขมัน สารแขวนลอย เป็นต้น สามารถลดกลิ่นเหม็นจากระบบ บำบัดน้ำเสีย หรือบริเวณบ่อน้ำเสีย

คุณสมบัติการใช้งาน :
ทำหน้าที่เสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายน้ำมัน ไขมัน สารแขวนลอย เป็นต้น สามารถลดกลิ่นเหม็นจากระบบบำบัดน้ำเสีย หรือบริเวณบ่อน้ำเสีย     
           
     
วิธีการใช้งาน : เจือจาง KEEEN ในอัตราส่วน 1 ขวด (250 cc.) : น้ำ 20 ลิตร โดยใช้ฉีดพ่นในพื้นที่ให้ทั่วบริเวณ
วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลาดติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท
คำเตือน/ข้อควรระวัง : แม้ว่าสารชีวบาบัดภัณฑ์เป็นสารที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามควรเก็บให้พ้นจากมือเด็กควรใช้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทล้างมือหลังใช้ หลีกเลี่ยงจากการสัมผัสตาและสูดดมเพราะอาจเกิดการระคายเคือง (กรณีคนที่แพ้ง่าย)

 

 

Bio Sanitizer

 เป็นสารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์ และสารประกอบทางชีวภาพมีคุณสมบัติย่อยสลายของเสีย สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของเชื้อโรค ทำให้มีผลต่อการลดจำนวนของเชื้อก่อโรค มีภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตรายใช้ทำความสะอาดสุขภัณฑ์ ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และช่วยเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในขณะเดียวกัน ทำให้ค่าสกปรก ของน้ำเสีย (ค่า BOD/COD/SS/FOG) ลดลงก่อนลงสู่แหล่งน้ำ

วิธีการใช้งาน :
  • สูบของเสียออกจากถังบำบัดน้ำเสีย ก่อนเริ่มทำการบำบัด
  • ใส่น้ำยา 1 ลิตรลงในท่อระบายน้ำเสียโดยตรง เพื่อผ่านลงในถังบำบัดน้ำเสีย
  • ใส่น้ำยาลงโถปัสสาวะอย่างน้อย 500 ml ต่อวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของปัสสาวะและจำนวนของการใช้โถปัสสาวะ

กรณีใช้ขจัดกลิ่นในห้องน้ำเป็นประจำ :
• ใส่กับเครื่องหยดอัตโนมัติ ได้ทันที  
• ใส่ฟอกกี้ ฉีดลงในโถส้วม โถปัสสาวะชาย รูระบายน้ำ 2-3 ครั้งหลังทำความสะอาดเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดในการขจัดกลิ่นให้หมดไป ควรใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ KEEEN Surface Cleaner F.O.G Digester ทำความสะอาดห้องน้ำ               
วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลาดติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท
คำเตือน/ข้อควรระวัง : แม้ว่าสารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN เป็นสารที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามควรเก็บให้พ้นจากมือเด็กควรใช้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทล้างมือหลังใช้ หลีกเลี่ยงจากการสัมผัสตาและสูดดมเพราะอาจเกิดการระคายเคือง (กรณีคนที่แพ้ง่าย)

 

Natural Hand Wash

ล้างมือฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการเกิดโรคต่างๆ
      • สารสกัดจากธรรมชาติ โดยไม่ระคายเคืองผิว ปลอดภัยต่อคน และสิ่งแวดล้อม
      • สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
      • ทำความสะอาดตามแต่ความต้องการ และฆ่าเชื้อโรคไปในเวลาเดียวกัน    
     คุณสมบัติการใช้งาน : มี 2 สูตร
NATURAL HAND WASH (สูตรมีกลิ่น)
NATURAL HAND WASH No.2 (สูตรไม่มีกลิ่น)                     
วิธีการใช้งาน : การเลือกสูตรสามารถใข้ตามหน้างาน และใช้เพียงเล็กน้อย ถู ขัดมือให้ทั่วและล้างออกด้วยน้ำสะอาด
วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลาดติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท
คำเตือน/ข้อควรระวัง : แม้ว่าสารชีวบาบัดภัณฑ์เป็นสารที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามควรเก็บให้พ้นจากมือเด็กควรใช้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทล้างมือหลังใช้ หลีกเลี่ยงจากการสัมผัสตาและสูดดมเพราะอาจเกิดการระคายเคือง (กรณีคนที่แพ้ง่าย)

 

Odor Neutralizer

ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และใช้ท้าความสะอาด สามารถย่อยสลายของเสียประเภทสารอินทรีย์ ใช้ขจัดกลิ่นน้้าเสียหรือปุ๋ยหมัก สถานีขนส่งขยะ หลุมฝังกลบ การก้าจัดของเสีย การซักรีด และขยะสารอินทรีย์ต่างๆ ไม่มีหัวน้้าหอมหรือสารปลอมแปลง 

วิธีการใช้งาน : ใช้น้ำยาในอัตรา 1 ส่วนต่อปริมาตรของเสีย 200 ส่วน ฉีดพ่นเพื่อการดับกลิ่น (ความถี่ในการใช้งานขึ้นอยู่กับอัตราการสะสมของของเสียที่ทำให้เกิดกลิ่น)

วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลาดติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท
คำเตือน/ข้อควรระวัง : แม้ว่าสารชีวบาบัดภัณฑ์เป็นสารที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามควรเก็บให้พ้นจากมือเด็กควรใช้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทล้างมือหลังใช้ หลีกเลี่ยงจากการสัมผัสตาและสูดดมเพราะอาจเกิดการระคายเคือง (กรณีคนที่แพ้ง่าย)

 

 

Max Blends

สำหรับคราบน้ำมันฉุกเฉิน     
 คุณสมบัติการใช้งาน : มีความเข้มข้นมากที่สุดใน 13 สูตร
   • หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้นข้น สามารถผสมกับน้ำใช้ในกรณ๊บำบัดคราบน้ำมันฉุกเฉิน
   • ย่อยสลายโมเลกุลน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • เพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย

วิธีการใช้งาน : เจือจาง KEEEN ในอัตราส่วน1 ppm ตามปริมาณคราบน้ำมันหรือขนาดระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องการขจัด  
วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลาดติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท 
คำเตือน/ข้อควรระวัง : แม้ว่าสารชีวบำบัดภัณฑ์เป็นสารที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามควรเก็บให้พ้นจากมือเด็กควรใช้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทล้างมือหลังใช้ หลีกเลี่ยงจากการสัมผัสตาและสูดดมเพราะอาจเกิดการระคายเคือง (กรณีคนที่แพ้ง่าย)

 

 

Surface Cleaner Sensitivity

งานล้างภาชนะ อุปกรณ์ เพื่อการปลอดเชื้อ     
     คุณสมบัติการใช้งาน :
       • ใช้ทำความสะอาดบริเวณปลอดเชื้อ และสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ไปในเวลาเดียวกัน เช่น สายการผลิตอาหาร ในห้องครัว ในโรงฆ่าสัตว์
       • ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
       • สามารถย่อยสลาย ไขมัน โปรตีน เซลล์ลูโลส คาร์โบไฮเดรต
       • ช่วยเสริมประสิทธิภาพบำบัดน้ำเสีย                  
วิธีการใช้งาน : ถูพื้น: เจือจาง KEEEN ลงในถังน้ำ กรณีที่พื้นมีน้ำมันมาก ควรเททิ้งไว้ 30 วินาที ก่อนทำความสะอาดเครื่องถูพื้น: เจือจางด้วยอัตรา 1 ส่วนต่อน้ำ 20 ส่วน หรือตามความเหมาะสมและเพื่อให้ได้ผลดีควรใช้กับน้ำอุ่นขจัดคราบไขมันและน้ำมัน: เจือจาง KEEEN ลงในถังน้ำ อัตราการเจือจางขึ้นอยู่กับ วิธีทำความสะอาดว่า ใช้ผ้าขี้ริ้วหรือแปรงชะล้าง หากต้องทำความสะอาดพื้นที่มีน้ำมันมาก ควรเททิ้งไว้ 1-2 นาที ก่อนทำความสะอาด   
วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลาดติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท
คำเตือน/ข้อควรระวัง : แม้ว่าสารชีวบาบัดภัณฑ์เป็นสารที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามควรเก็บให้พ้นจากมือเด็กควรใช้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทล้างมือหลังใช้ หลีกเลี่ยงจากการสัมผัสตาและสูดดมเพราะอาจเกิดการระคายเคือง (กรณีคนที่แพ้ง่าย)

      
     

 

Odor Elimination

เป็นสารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์ และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกำเนิดกลิ่นโดยตรง เช่น น้ำเสียสิ่งสกปรก ขยะมูลฝอย หลุมฝังกลบ และช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียในเวลาเดียวกัน มีสภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตราย กำจัดและย่อยสลายสารอินทรีย์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ มีส่วนประกอบของหัวน้ำหอม และไม่มีสารเคมีเจือปน               
     คุณสมบัติการใช้งาน : ผสมน้ำและฉีดลงบริเวณที่เป็นสาเหตุของกลิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขจัดกลิ่น ควรใช้หลังการใช้สูตร Odor Neutralizer แล้วความถี่ในการใช้ ขึ้นอยู่กับอัตราของเสียที่ก่อให้เกิดกลิ่นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด แนะนำให้ใช้คู่กับ KEEEN สูตร Surface Cleaner / F.O.G. Digester ในการถูบริเวณที่เกิดกลิ่น โดยผสมในอัตรา 1 ส่วนต่อน้ำ 40 ส่วน หลังการใช้ น้ำส่วนที่เหลือควรเทลงในรางระบายน้ำ เพื่อบำบัดน้ำเสีย และไขมันที่สมอยู่ในท่อระบายน้ำได้         
วิธีการใช้งาน : เจือจาง KEEEN กับน้ำสะอาด ในอัตรา 1:40 ถึง 1:100 ทั้งนี้อัตราส่วนผสมขึ้นอยู่กับปริมาณคราบน้ำมันที่เกิดการปนเปื้อน  
วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลาดติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท   
คำเตือน/ข้อควรระวัง : แม้ว่าสารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN เป็นสารที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามควรเก็บให้พ้นจากมือเด็กควรใช้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทล้างมือหลังใช้ หลีกเลี่ยงจากการสัมผัสตาและสูดดมเพราะอาจเกิดการระคายเคือง (กรณีคนที่แพ้ง่าย)

 

 

Germ Killer Blood

ใช้สำหรับล้างคราบเลือด ตะกรัน น้ำมัน คราบเชื้อรา     
     คุณสมบัติการใช้งาน :
       • ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค เช่น เชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ E.Coil,Salmonnella,เชื้อไวรัส H1N1 
       • สามารถทำความสะอาดคราบเลือดปนเปื้อน หรือคราบไขมัน คราบที่เกิดจากเชื้อรา และคราบตะกรันที่ปนเปื้อนบริเวณผิว
       • ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม          
     วิธีการใช้งาน :
    • งานฆ่าเชื้อโรค/ดับกลิ่น : ฉีดบริเวณที่ต้องการให้ทั่วแล้วทิ้งไว้ 3-5 นาที แล้วเช็ดทำความสะอาด
    • งานทำความสะอาด : ฉีดบริเวณที่สกปรกและเช็ดทำความสะอาด โดยไม่จำเป็นต้องล้างออก                     
วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลาดติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท 
คำเตือน/ข้อควรระวัง : หลีกเลี่ยงการสัมผัสตาและสูดดมเพราะอาจเกิดการระคายเคือง (กรณีคนที่แพ้ง่าย)

 

 

 Oli Biosorb

เป็นผลิตภัณฑ์ KEEEN ประกอบด้วยสารสกัดจากหินแร่ภูเขาไฟธรรมชาติ มี คุณสมบัติดูดซับน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ               
     คุณสมบัติการใช้งาน : ใช้ดูดซับน้ำมันที่มีการหกรั่วไหล ใช้ได้ดีกับบริเวณดินทราย หรือแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมัน         
วิธีการใช้งาน : โรยรอบบริเวณที่เกิดการหกรั่วไหล อาทิ สายไฟฟ้า บริเวณพื้นผิวที่ต้องการเลี่ยงน้ำ นำผงOil Biosorb ไปโรยบริเวณที่มีน้ำมันหก สามารถใช้ซ้ำได้โดยการไปตากแดด แล้วนำมาใช้ซ้ำจนไม่สามารถดูดซับน้ำมันได้อีก
ข้อพึงระวังหลังจากใช้: OIL BIOSORB : หลังจากใช้แล้ว ถือว่าเป็น ของเสียอันตราย ต้องนำไปกำจัดตามกระบวนการ
วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลาดติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท
คำเตือน/ข้อควรระวัง : แม้ว่าสารชีวบาบัดภัณฑ์เป็นสารที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามควรเก็บให้พ้นจากมือเด็กควรใช้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทล้างมือหลังใช้ หลีกเลี่ยงจากการสัมผัสตาและสูดดมเพราะอาจเกิดการระคายเคือง (กรณีคนที่แพ้ง่าย)

 

 

 

Oil Absorbent

เป็นผลิตภัณฑ์ KEEEN ประกอบด้วยสารสกัดจากเยื่อไม้ธรรมชาติมีคุณสมบัติดูดซับน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี 3 ประเภท          
» Pellet ชนิดเม็ดใช้โรย      » Boom ชนิดถุงใส้กรอก         » Board ชนิดแผ่น           
     วิธีการใช้งาน :
     • Pellet ชนิดเม็ดใช้โรย เหมาะสำหรับใช้บริเวณที่มีน้ำ/น้ำมัน/หกเลอะไม่เป็นที่ ใช้โรยบริเวณที่มีน้ำมัน ไขมัน แหล่งน้ำ บริเวณไม่ใหญ่มาก เมื่อดูดซับน้ำมัน ต้องตักขึ้นเพื่อนำไปกำจัด 
     • Boom ชนิดถุงใส้กรอก เหมาะสำหรับวางล้อมใต้เครื่องจักร หรือบริเวณท่อน้ำทิ้ง บ่อบำบัด น้ำมันรั่วไหลในแหล่งน้ำธรรมชาติและมีปริมาณมาก อาทิ ทะเล แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการโยนลงไปในแหล่งที่มีน้ำมัน เมื่อดูดซับน้ำมันจนอิ่มตัว หยิบขึ้นมาเพื่อไปกำจัด 
     • Board ชนิดแผ่น เหมาะสำหรับวางใต้เครื่องจักร หรือวางบนพื้นในจุดที่มี น้ำมัน สารเคมีเหลวกระเด็นเลอะประจำ เมื่อดูดซับน้ำมันจนไม่สามารถดูดได้ นำไปกำจัด         
ข้อพึงระวังหลังจากใช้:
OIL ABSORBENT : หลังจากใช้แล้ว ถือว่าเป็น ของเสียอันตราย ต้องนำไปกำจัดตามกระบวนการ     
วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บให้มิดชิด อยู่ห่างจากความชื้น   
คำเตือน/ข้อควรระวัง : แม้ว่าสารชีวบาบัดภัณฑ์เป็นสารที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามควรเก็บให้พ้นจากมือเด็กควรใช้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทล้างมือหลังใช้ หลีกเลี่ยงจากการสัมผัสตาและสูดดมเพราะอาจเกิดการระคายเคือง (กรณีคนที่แพ้ง่าย)