รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีตและน้ำรั่วซึ่ม
โทร 080-725-7662 คุณตรี (ฝ่ายเทคนิคงานขาย), 083-493-6698 คุณอี๊ด (ฝ่ายการเงิน)
  • th
  • รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีต
  • รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีต
  • รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีต
  • รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีต

รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีต

รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีต

เราเป็นบริษัทที่ให้บริการงานทางด้านการซ่อมรอยร้าว การซ่อมน้ำรั่วซึม โดยไม่ต้องทำพื้นหรือผนังขึ้นใหม่ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในรื้อและสร้างใหม่ ซึ่งวิธีการนี้เป็นการซ่อมคอนกรีตที่ได้คุณภาพตามความต้องการของเจ้าของงาน ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและการบริการ โดยบริษัทฯ มีการติดตามความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยี และการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางด้านงานวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่พียงเท่านั้น ทางบริษัทฯ ยังได้ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นโดยตรง เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์การทำงานของเรา ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ๆ ในด้านบุคลากรของเรา ทางบริษัทฯ มีการผสมผสานกันระหว่างนักวิชาการและวิศวกรชาวไทยร่วมกัน ประกอบเป็นทีมงานที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่การรับงาน การทำสัญญา การปฎิบัติงาน จนกระทั่งส่งมอบงานได้ตามกำหนดสัญญา

" บริการรับซ่อมรอยร้าว การซ่อมน้ำรั่วซึม โดยไม่ต้องทำพื้นหรือผนังขึ้นใหม่ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการรื้อและสร้างใหม่ ดำเนินงานโดยทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการซ่อมแซม เราใช้เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพที่ยินดีให้บริการคุณด้วยความเต็มใจ "

งานซ่อมคอนกรีต ด้วยวิธียิง
Epoxy ประสานคอนกรีต

See More

งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต
ด้วยวิธี Epoxy Injection

See More

งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต
ด้วยวิธี Epoxy Seal

See More

งาน Grout ผนังบ่อบำบัด

See More

งานติดตั้งพื้น Epoxy

See More

งาน Water Proof ดาดฟ้า

See More

งานซ่อมน้ำรั่วซึมหลังคา
Metal Sheet

See More

งานซ่อมน้ำรั่วซึม ด้วยวิธี
Pu Foam Injection

See More

งานซ่อมน้ำรั่วซึมสระว่ายน้ำ
ด้วยวิธี Epoxy Seal

See More

การแตกร้าวของคอนกรีต

สาเหตุการแตกร้าวของคอนกรีต แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. Structural Crack มาจากสาเหตุหลัก 3 ประการ

• เกิดจากการออกแบบไม่ถูกต้อง เช่น การคานวณการออกแบบ หรือการให้ รายละเอียดการเสริมเหล็กไม่ถูกต้อง

• เกิดจากการใช้วัสดุก่อสร้างไม่มีคุณภาพ เช่น ใช้หินผุ หินมีดินปน ทรายสกปรก น้าสกปรก หรือทาการผสมคอนกรีตไม่ได้สัดส่วนถูกต้อง รวมทั้ง การใช้เหล็กเสริมที่เป็นสนิมมาก

• เกิดจากการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน เช่น การผสม การขนส่ง การเทลงแบบ การหล่อ คอนกรีตไม่ดีพอ เป็นต้น

2. Non Structural Crack อาจมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้

• เกิดจากการหดตัวของคอนกรีต

• เกิดจากการทรุดตัวของคอนกรีต

• เกิดจากความร้อน และอื่น ๆ

" การซ่อมแซม และ บำรุงรักษาคอนกรีต เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ยุ่งยาก ที่มีความจำเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน ความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม และประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่ง ทางบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการสืบสวนหาสาเหตุ การประเมิน การซ่อมแซม และการบำรุงรักษาโครงสร้างคอนกรีต จากการสำรวจสภาพ และประเมินโครงสร้าง รวมทั้งพิจารณาความต้องการของลูกค้า เช่น อายุการใช้งาน หรือ การเปลื่ยนแปลงสภาพการใช้งาน โดย ทางบริษัทฯ สามารถนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อประเมินรายละเอียดตามวิธีการต่าง ๆ ยินดีให้บริการคุณด้วยความเต็มใจ "

บริการงานกันซึม
บริการงานซ่อมน้ำรั่วซึมหลังคา Metal Sheet, รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีต

บริการรับซ่อมรอยร้าว และซ่อมน้ำรั่วซึมหลังคา เราใช้เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพที่ยินดีให้บริการคุณด้วยความเต็มใจ

สอบถาม
งานซ่อมคอนกรีต ด้วยวิธียิง Epoxy ประสานคอนกรีต, รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีต

บริการงานทางด้านการซ่อมรอยร้าว การซ่อมน้ำรั่วซึม โดยไม่ต้องทำพื้นหรือผนังขึ้นใหม่ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในรื้อและสร้างใหม่

สอบถาม
งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ด้วยวิธี Epoxy Injection, รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีต

รับซ่อมโดยทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในการซ่อมแซม เราใช้เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพ

สอบถาม
งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ด้วยวิธี Epoxy Seal, รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีต

เราใช้เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพ และทีมงานช่างที่มีความชำนาญในการซ่อมแซม เรายินดีให้บริการคุณด้วยความเต็มใจ

สอบถาม
บริการงาน Grout ผนังบ่อบำบัด, รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีต

บริการรับซ่อมรอยร้าว การซ่อมน้ำรั่วซึม โดยไม่ต้องทำพื้นหรือผนังขึ้นใหม่ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในรื้อและสร้างใหม่ โดยทีมช่างชำนาญงาน

สอบถาม
บริการงานติดตั้งพื้น Epoxy, รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีต

บริการรับซ่อมน้ำรั่วซึม และดูแลแก้ไขรอยร้าวต่าง ๆ เช่น หลังคา ฝ้า เพดาน ผนังเก่า มีรอยรั่วซึม พื้น ผนัง แตกร้าว ทุกอาการจะหมดไป

สอบถาม
รับงานกันซึมดาดฟ้า Water Proof, รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีต

บริการรับซ่อมรอยร้าว และซ่อมน้ำรั่วซึมดาดฟ้า เราใช้เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพที่ยินดีให้บริการคุณด้วยความเต็มใจ

สอบถาม
บริการงานซ่อมน้ำรั่วซึม ด้วยวิธี Pu Foam Injection, รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีต

เราให้บริการงานทางด้านการซ่อมรอยร้าว การซ่อมน้ำรั่วซึม โดยไม่ต้องทำพื้นหรือผนังขึ้นใหม่ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในรื้อและสร้างใหม่

สอบถาม
รับงานซ่อมน้ำรั่วซึมสระว่ายน้ำ ด้วยวิธี Epoxy Seal, รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีต

ทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในการซ่อมแซม เราใช้เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพ

สอบถาม
รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีต จ.อุตรดิตถ์

บริการรับซ่อมรอยร้าว และซ่อมน้ำรั่วซึมดาดฟ้า เราใช้เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพที่ยินดีให้บริการคุณด้วยความเต็มใจ

สอบถาม
รับงานสเตนเลสและเหล็กดัด, รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีต

เรารับผลิตงานสแตนเลส เหล็กดัด ประตูสแตนเลส ราวบันไดสแตนเลส กันตก ช่องรั้ว เหล็กดัดอิตาลี ออกแบบและผลิตโดยทีมช่างมืออาชีพ

สอบถาม
รับทำประตูเหล็กดัดสเตนเลส, รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีต

เรารับผลิตงานสแตนเลส เหล็กดัด ประตูสแตนเลส ราวบันไดสแตนเลส กันตก ช่องรั้ว เหล็กดัดอิตาลี ออกแบบและผลิตโดยทีมช่างมืออาชีพ

สอบถาม
รับทำราวผ้าสเตนเลส, รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีต

เรารับผลิตงานสแตนเลส เหล็กดัด ประตูสแตนเลส ราวบันไดสแตนเลส กันตก ช่องรั้ว เหล็กดัดอิตาลี ออกแบบและผลิตโดยทีมช่างมืออาชีพ

สอบถาม
รับทำชั้นวางสเตนเลส, รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีต

เรารับผลิตงานสแตนเลส เหล็กดัด ประตูสแตนเลส ราวบันไดสแตนเลส กันตก ช่องรั้ว เหล็กดัดอิตาลี ออกแบบและผลิตโดยทีมช่างมืออาชีพ

สอบถาม
รับทำราวบันไดสเตนเลส, รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีต

เรารับผลิตงานสแตนเลส เหล็กดัด ประตูสแตนเลส ราวบันไดสแตนเลส กันตก ช่องรั้ว เหล็กดัดอิตาลี ออกแบบและผลิตโดยทีมช่างมืออาชีพ

สอบถาม
รับทำโต๊ะสแตนเลส, รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีต

เรารับผลิตงานสแตนเลส เหล็กดัด ประตูสแตนเลส ราวบันไดสแตนเลส กันตก ช่องรั้ว เหล็กดัดอิตาลี ออกแบบและผลิตโดยทีมช่างมืออาชีพ

สอบถาม
รับทำเก้าอี้สแตนเลส, รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีต

เรารับผลิตงานสแตนเลส เหล็กดัด ประตูสแตนเลส ราวบันไดสแตนเลส กันตก ช่องรั้ว เหล็กดัดอิตาลี ออกแบบและผลิตโดยทีมช่างมืออาชีพ

สอบถาม
รับผลิตและติดตั้งเหล็กดัด, รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีต

เรารับผลิตงานสแตนเลส เหล็กดัด ประตูสแตนเลส ราวบันไดสแตนเลส กันตก ช่องรั้ว เหล็กดัดอิตาลี ออกแบบและผลิตโดยทีมช่างมืออาชีพ

สอบถาม
รับผลิตและติดตั้งราวสแตนเลส, รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีต

เรารับผลิตงานสแตนเลส เหล็กดัด ประตูสแตนเลส ราวบันไดสแตนเลส กันตก ช่องรั้ว เหล็กดัดอิตาลี ออกแบบและผลิตโดยทีมช่างมืออาชีพ

สอบถาม
รับผลิตงานสแตนเลสตามแบบ, รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีต

เรารับผลิตงานสแตนเลส เหล็กดัด ประตูสแตนเลส ราวบันไดสแตนเลส กันตก ช่องรั้ว เหล็กดัดอิตาลี ออกแบบและผลิตโดยทีมช่างมืออาชีพ

สอบถาม
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีตและน้ำรั่วซึ่ม
ผู้ติดต่อ:
คุณศศินา
ประเทศ:
ไทย
โทรศัพท์:
080-725-7662 คุณตรี (ฝ่ายเทคนิคงานขาย)
083-493-6698 คุณอี๊ด (ฝ่ายการเงิน)
อีเมล์:
massive.mcr@gmail.com
ไลน์ไอดี: